Yoga

 

 “Yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken”

 “Als de adem kalm is, is de geest dat ook”

 Dit zijn twee zinnen die ik heb mee gekregen tijdens mijn opleiding en die me  altijd zijn bijgebleven.

Tijdens een yogales werken we, middels dynamische en statische oefeningen, toe naar verstilling.

De adem en zelf-observatie spelen hierin een belangrijke rol.

Elke les wordt afgesloten met een ontspanningsoefening.

Iedereen kan mee doen aan een yogales. Zijn er beperkingen, dan houd ik daar rekening mee tijdens het oefenen.

Ik ga altijd uit van ieders (individuele) mogelijkheden.

Yoga kent geen competitie. Je doet het nooit beter of slechter dan degene die naast jou oefent. Yoga doe je voor jezelf.

Op dit moment zijn er helaas geen yogalessen.

 

                                                 

 

                 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

.